Markku Brask Kokemusta ja yhteistyökykyä 110

Kaikki blogit puheenaiheesta TE-toimistot

Palautetta palautteista

Kun media, vaikkapa iltapäivälehti, kirjoittaa työttömien ihmisten kokemuksista, on kärki varsin usein negatiivinen. On löydetty kipeitäkin kokemuksia ja niitä käydään sitten läpi tietyllä kulmalla otsikkoa myöten. Negatiivinen kärki edellä, totta kai. Se herättää aina keskustelua viranomaisten, lainsäätäjien ja päättäjien kyvystä asettua näiden ihmisten asemaan. Ja palaute on monenkirjavaa. Kiukkua ja vihaa, jopa uhkailua esiintyy.

Aktiivisen työvoimapolitiikan aika on ohi

Ensimmäinen kunnallinen työvoimatoimisto perustettiin Helsinkiin vuonna 1903, ja sen tehtävä oli osoittaa työttömille töitä.  1961 työnvälitys siirrettiin kunnilta valtiolle, ja homma toimikin melko mukavasti aina vuoteen 1990 saakka, jolloin ei ollut enää työpaikkoja joita työttömille osoittaa.

Hämmentävä hallituksen työttömien aktivointimalli

Olen koittanut ymmärtää ministeri Lindströmin linkkaamista dokumenteista hallituksen ajaman työttömien aktivointimallin käytännön toteutusta enkä oikein meinaa saada siitä täysin kirkasta kuvaa. Aluksi ymmärsin väärin kun luulin, että työttömille oltaisiin osoittamassa yleishyödyllisiä ilmaistöitä tuon 18 tunnin aktiivisuusvelvoitteen täyttämiseksi - näin ei ilmeisesti ole.

Vaadittava 18 tunnin aktiivisuus kuten minä sen ymmärrän

Kiinnostuksesta työpaikkaa kohtaan..... vai pakosta

 

Maslowin tarvehierarkiateorian mukaan ihmisellä on viidenlaisia tarpeita. Fysiologiset tarpeet ovat perustarpeita ja sen tason tarve täytyy olla täytetty ennen kuin voidaan siirtyä seuraavalle tasolle, tosin ihmisen toiminnan nähdään usein motivoituneen monesta tarpeesta käsin.

Musiikin harrastaminen ja ilmainen konsultaatio TE-toimistoille

Yle uutisoi tänään TE-toimiston päätöksestä periä takaisin työttömyystukea, perusteena musiikkiharrastus. Tai tarkemmin musiikin omakustannejulkaisu. Tämä sattuu niin monella tapaa päähän, että on pakko tarjota TE-toimistoille ilmaista konsultaatiota asian tiimoilta näin blogin välityksellä. Linkki uutiseen tekstin lopussa.

TE-toimistot tulisi lakkauttaa kokonaan

Ihmiset jotka eivät ole koskaan olleet työttöminä, eivät välttämättä ole huomanneet maailman muuttuneet oleellisesti sitten 1980-luvun. Tuolloin nimellä "työkkäri" viitattiin vielä laitokseen nimeltä työnvälitystoimisto. Sen tehtävänä oli nimensä mukaisesti välittää työpaikkoja työttömille. Siis auttaa ihmisiä saamaan työtä. Myöhemmin syntyneille ajatuskin kuullostaa varmasti utopistiselta.

Työvoimapulan ehkäisytoimisto

Monella tuntuu olevan edelleen se harhakäsitys, että TE-toimistojen tehtävä olisi löytää työttömille työpaikkoja ja yrityksille työntekijöitä. Tämähän ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa, mikä toki selviää nopeasti jokaiselle, joka niiden kanssa päätyy tekemisiin. Jos se olisi niiden tehtävä, nehän olisivat onnistuneet siinä todella surkeasti, kun maassa on neljännesmiljoona työtöntä suljettuna työmarkkinoiden ulkopuolelle samaan aikaan, kun yrityksillä on huutava pula tiettyjen alojen osaajista ja osa työntekijöistä kuormittuu ylityötaakan alle.

Aktiivinen työnhaku ei ole ilmaista

Aktiivinen työnhaku ja työhaastatteluihin valmistautuminen vaatii resursseja myös työnhakijalta. Miten on sitten mahdollista, että TE-toimisto ja tähän liittyvä työttömyyskassoihin kytketty byrokratia voi katkaista päivärahan useaksi viikoksi ilmoittamatta siitä työnhakijalle riittävän ajoissa?

Hyvän hallintotavan mukaisesti on kohtuudella vaadittu, että mikäli päivärahan maksuun on tulossa yli kolmen viikon katko liittyen TE-toimiston lausunnon odottamiseen, olisi kyllä mielestäni syytä olla riittävän ajoissa yhteydessä myös työttömään työnhakijaan, johon ko toimenpide kohdistuu.

Yrittäjän perheenjäsenten sosiaaliturva

Pienyrittäjistä koostuva Sori15-ryhmä julkaisi tänään todella vaikuttavan kirjoituksen yrittäjän perheenjäsenten sosiaaliturvasta. TE-toimistoissa kohdellaan tukea hakevia ihmisiä täysin mielivaltaisesti, mikäli heidän puolisonsa tai vanhempansa toimivat yrittäjinä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä